Opis

9 godina iskustva držanja priprema za upis na umjetničke fakultete (90% upisnost)
Škola 358 je umjetničko-edukacijski centar osnovan s namjerom afirmacije i osnaživanja prvenstveno mlađe populacije s umjetničkim afinitetom. Vode ga magistre dizajna Adriana Pavelić i Dora Bilandžić u partnerstvu s vanjskim suradnicima s ostalih umjetničkih fakulteta.

Škola nudi nekoliko programa:
– pripreme za Studij dizajna
– pripreme za Grafičke fakultete
– pripreme za Akademiju likovnih umjetnosti
– pripreme za Arhitektonski fakultet
– poduke iz početničkog i naprednog crtanja za sve uzraste
– mentorstvo dizajnerskih i umjetničkih profesija
– konzultacije za studente Studija dizajna

Ukoliko se interesirate za neki od naših programa stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja!
Upisi su u tijeku!

[email protected]
mag. diz. Adriana / tel 097 699 7427
mag. diz. Dora / tel 091 7988794

Uo. Orka';