Opis

1a. Natezna stezaljka za Fe i Cu uže 16-70 mm2 ( Ф 4 – 12 mm ) Nosivost 1700 daN, Fmax= 3400 daN, masa 1,2kg, CIJENA: 822,00 kn

1b. Natezna stezaljka za Fe i Cu uže 50-150 mm2 ( Ф 6–18 mm ) Nosivost 2800 daN, Fmax= 5600 daN, masa 1,9 kg, CIJENA: 976,00 kn

2. KLINASTA kajl Natezna stezaljka za Fe , Cu , AL i Al/Fe uže 16-50 mm2 ( Ф 5 – 10 mm ) Nosivost 1000 daN, , masa 1,2 kg, CIJENA: 1.270,00 kn

3. KLINASTA kajl Natezna stezaljka za Fe , Cu , AL i Al/Fe uže 70-120 mm2 ( Ф 10,5 – 14 mm ) Nosivost 2000 daN, masa 2,6 kg, CIJENA: 1.590,00 kn

4. Natezna stezaljka za Al/Fe uže 16-70 mm2 ( Ф 5–12 mm ) Nosivost 1700 daN, Fmax= 3400 daN, masa 1 kg, CIJENA: 835,00 kn

5. Natezna stezaljka za Al/Fe uže 50-150 mm2 ( Ф 8–18 mm ) Nosivost 2800 daN, Fmax= 5600 daN, masa 2 kg, CIJENA: 992,00 kn

6. Natezna stezaljke za SKS ( Elkalex ) Promjer snopa 8 – 25 mm , masa 1,0 kg, CIJENA: 1.592,00 kn

7. Natezna stezaljke za SKS ( Elkalex ) Promjer snopa 16–34 mm , masa 2,2 kg, CIJENA: 1.995,00 kn

8. Natezna stezaljke za SKS ( Elkalex ) Promjer snopa 28–45 mm , masa 3,0 kg, CIJENA: 2.350,00 kn

Natezne stezaljke se mogu naručiti slanjem niže navedenih podatak na kako@kako.com.hr ili pozivom na 091/296-5745 (sve ostale info).
Način plaćanja (prethodno se najaviti na kako@kako.com.hr ili 091/296-5745): POUZEĆE ili VIRMANSKI.

http://kako.com.hr/webshop/product/natezne-stezaljke-zabice-za-vodice-od-82200-kn-do-2-10200-kn/

Uo. Orka';