Opis

Sa 35 stranica i 20 adekvatni slika opisuje sve što treba da zna početnik, koji se namjerava baviti tim uzgojem ; kavezi, rasplodni parovi, hrana, voda, uzgoj, mladi . . . 150 kn, šaljem poštom. Zagreb, 091/9240-293

Uo. Orka';