Opis

Vršim uslugu čišćenja zdenaca (bunara).
Bušenje bunara promjera 125 mm.
Zabijanje cijevi za vrtne (ručna ) pumpa.
Montaža i servis pumpi.
Tel. 095/ 80 86 752
Uo. Orka';