Opis

Vršim usluge čišćenja cisterni za vodu.
Čišćenje bunara, montaža i servis pumpi.
Bušenje bunara promjera 125 mm.
Zabijanje cijevi za vrtne pumpe.
Tel. 095/ 80 86 752