Opis

Vršim usluge čišćenja bunara, bušenje bunara, sanacija bunara te montažu
i servis pumpi.
Zabijanje cijevi za ručnu pumpu.
Tel. 095/ 80 86 752
Uo. Orka';