Opis

Pružamo usluge čišćenja bunara (zdenaca) te sanaciju istih.
Bušenje bunara.
Bušenje i zabijanje cijevi za ručnu (vrtnu) pumpu.
Montaža i servis pumpi.
Tel. 095/8086752