Opis

Vršimo usluge čišćenja bunara (zdenaca).
Bušenje bunara za vodu.
Bušenje cijevi za vrtne pumpe.
Montaža i servis pumpi.
Tel. 095/8086752
Uo. Orka';