Opis

Vršim usluge ispumpavanja, mehaničkog čišćenja, pranje visokotlačnim peračem bunara za vodu.
Bušenje bunara 125 mm.
Zabijanje cijevi za vrtne (ručne) pumpe.
Čišćenje cisterni za vodu.
Montaža i servis pumpi. Tel. 095/8086752