Gorjani

Svi Pojedinci Društva

Posljednji oglasi

RADNIK/RADNICA NA STROJEVIMA (FARMA TOMAŠANCI)

Opis posla: RADI SA STROJEVIMA (TRAKTOR, UTOVARIVAČ) NA PROSTORU CIJELE FARME, OBAVLJA UTOVARI I ISTOVAR TE DOVOZ HRANE I SLAME U PROIZVODNE ŠTALE, DOZIRA DNEVNE POTREBE HRANE ZA BIOPLIN, RADI NA DNEVNOM UREĐENJU FARME, RADI NA SEZONSKIM POSLOVIMA SPREMANJA SJENAŽE, SILAŽE, REPINOG REZANCA TE UVOZA ...

vidi više 20.03.2020.