Gorjani

Svi Pojedinci Društva

Posljednji oglasi

ELEKTRIČAR/KA NA FARMI (FARMA TOMAŠANCI)

Opis posla: OPIS POSLOVA: ODRŽAVA CJELOKUPNO POSTROJENJE ZA MUŽNJU, ODRŽAVA SISTEM ZA IZGNOJAVANJE, ODRŽAVA ENERGETSKU I GROMOBRANSKU MREŽU, ODRŽAVA ANTENE ZA PRAĆENJE AKTIVNOSTI KRAVA, OSIGURAVA ISPRAVNOST SVIH UREĐAJA RADI NESMETANOG I KONTINUIRANOG ODVIJANJA PROIZVODNOG PROCESA  ...

vidi više 23.07.2019.
RADNIK/RADNICA NA STROJEVIMA (FARMA TOMAŠANCI)

Opis posla: RADI SA STROJEVIMA (TRAKTOR, UTOVARIVAČ) NA PROSTORU CIJELE FARME, OBAVLJA UTOVARI I ISTOVAR TE DOVOZ HRANE I SLAME U PROIZVODNE ŠTALE, DOZIRA DNEVNE POTREBE HRANE ZA BIOPLIN, RADI NA DNEVNOM UREĐENJU FARME, RADI NA SEZONSKIM POSLOVIMA SPREMANJA SJENAŽE, SILAŽE, REPINOG REZANCA TE UVOZA ...

vidi više 23.07.2019.
RADNIK/RADNICA U GOVEDARSTVU (FARMA TOMAŠANCI)

Opis posla: PRIPREMA HRANU I OBAVLJA POSLOVE VEZANE UZ DNEVNU HRANIDBU ŽIVOTINJA, OBAVLJA POSLOVE VEZANE UZ ŠTRAJANJE, RADI NA OTKRIVANJU GONJENJA, KONTROLIRA ČISTOĆU MLIJEKA, NAPAJA TELIĆE, ČISTI I UBACUJE SLAMU U STAJE  , Kategorija: JEDNOSTAVNA POLJOPRIVREDNA, ŠUMARSKA I RIBARSKA...

vidi više 23.07.2019.
Brdo Zabave